Vi har afholdt vores første bestyrelsesmøde efter sommerferien det var en rolig dagsorden,, på nær at vi havde lidt mas med en henvendelse på mail til os,, som opfordrede os til at blive en aktivitetsbestyrelse,, børneonkler –cykelsmede- osv. Det er ikke hensigten at have en legeonkel-bestyrelse,,  Driftsbudgetter og lokaleaftaler- beboerforbedringer er mere det arbejde som er lagt til bestyrelsen. Det eneste som så er en tradition er at bestyrelsen står for et julearrangement.. Vi har fastlagte pligter så at sige.

 • 1. Ventilation. Ventilationskanalerne skal renses, det har vist sig at emhætter med motor sender mados direkte ind i ventilationskanalen, det er der mange beboere som kan lugte i badet osv. Det bliver et stort projekt at rense op, samtidig vil de emhætter Deas/udlejer har installeret i lejlighederne blive installeret med kulfilter, som renser luften før den sendes ud. Dem som selv har bekostet en emhætte med motor, må tage en snak med Henrik, om hvad der skal gøres.
 • 2. Larm og toileteksperten,, Det virker som om der er en begyndende god dialog mellem firmaet og Deas, vi har foreslået at arbejdsgangen bliver vendt om, så det larmende arbejde som borehamren, nedbrydning af gamle badeværelser osv. starter ved 12-13 tiden hver dag, og det mindre larmende arbejde, såsom opsætning af fliser malerarbejde osv. starter om morgenen når de møder ind.

Vi er oplyst om at toileteksperten ikke kan få håndværkere til at møde om formiddagen.. Man kan vel sige at, de nok har misforstået vores forslag, det simple i at starte med det ”stille” arbejde og senere det støjende arbejde.

 •  3. Som i har kunnet læse, søges der lejligheder til besigtigelse, det er et Engelsk familiefirma Pears Global som er interesseret i danske ejendomme til køb/investering og Domus Vista har de så kig på. Vi har ingen anden viden end at, de har ikke købt noget endnu.. Pensionskasser skal generere størst mulig profit til medlemmerne,, og det er jo godt,, og hvis de får et tilbud, de ikke kan sige nej til ,, kan scenariet jo være engelske ejere,, og hvad vil det så medføre?? Fordele?? En ejer= KFI forsvinder,, kapital til udbygning af  centeret.  Måske en iderigdom til gode for beboerne, lettere at komme igennem med forbedringer??. Der er jo også risiko for totalrenovering af lejlighederne og markedsleje,, samt LLO og huslejenævnet kommer på overarbejde.. det er jo også et scenario.. Men mere om det, når vi kender til Udlejers intentioner, altså en udlejer, hvor de fleste beboere har deres pensions indbetaling,,  En kynisk verden kan tit fremstå når kapital- interesser råder.. som det blev sagt på et møde vi havde engang.-    Vi kan ikke få en særstilling på bekostning af alle andre medlemmer i pensionskasserne.
 • Det kunne være dejligt at få mulighed for selv at købe sin ejerlejlighed og starte ejerforening med bestyrelse og administrator osv. Holde stiftende generalforsamling og selv styre husleje, moderniseringer osv. Det vil kræve meget af hver enkelt, men det er jo set før.
 • LLo oplyser -som udgangspunkt er der tilbudspligt (køb af huset) når en ejendom overdrages til anden side..så kan man oprette (andelslejligheder eller ejerforeninger) (skrevet af os). –Videre- LLO- Reglerne om tilbudspligt finder ikke anvendelse på ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, hvilket vores hus er opdelt i, desværre.
 •  At købe sin egen lejlighed, kan kun finde sted, hvis ejer er villig til at sælge.. Hvornår skriver udlejer så ud om sine intentioner?
 • 4.  Vi er oplyst om at, der igen har været indbrud i en lejlighed i huset. Det er ikke rart at møde sin dør åbnet eller brækket op og alle ens private ting er endevendt og i sær at smykker er væk og som oftest er de uerstattelige.. hvad kan vi gøre ved det?? Først være mere på vagt overfor mærkelige lyde og fremmede på gangene,, og i nær fremtid vil vi få udskiftet vores låse til et system, som vi så selv afdrager for, over huslejen. IKKE omkostningsbestemt husleje.. Systemet er dirkefrit,, så en tyv ikke kan låse sig ind med professionelle dirke osv.  Vores brikker vil ophøre med at virke og man vil forsøge at genbruge terminalerne til de nye brikker,,
 • 5. Vores samarbejde med Yousee vil igen komme på en prøve,  regeringen har indført en lov som skal tilgodese den enkelte lejer som har tv pakke .. der skal være mulighed for frit valg af udbyder.

Vi har et anlæg som starter og slutter enstrenget, vi er alle forbundet. Nu skal det brydes ned og alle skal have sin stikledning, Yousee har foreslået at betale omlægningen, så har vi igen en´ udbyder,, hvordan andre så kommer indenfor uden at betale leje til yousee, det bliver da spændende at se. Men loven skal være efterlevet ultimo 2018. mere om det også på hjemmesiden..

 • Vi vil råde til at have is i maven, til vi ved mere om udlejers intentioner.. Vi kan ikke svare på mere for nuværende.  Men det kan nytte, at vi står sammen.
 • Beboerrepræsentation / Hvad laver en beboerrepræsentation?

  I ejendomme med mindst seks beboelseslejemål har lejerne ret til at vælge beboerrepræsentanter.
  Denne ret har alle beboerne i ejendomme administreret af PrivatBo benyttet sig af.

  Beboerrepræsentanter vælges på et beboermøde – typisk for en perioden på et år.

  De opgaver en beboerrepræsentation kan deltage i eller skal orienteres om er:

  • Vedtagelse af en husorden for ejendommen
  • Ejendommensbudge og regnskab samt spørgsmål vedrørende lejeforhøjelse
  • Anvendelse af de midler der er afsat til vedligeholdelse og renholdelse
  • Gennemførelse af større arbejder på ejendommen
  • Ansættelse eller afskedigelser af mandskab til ejendommen
  • Klager fra beboere over andre beboere i ejendommen
  • Genudlejning af beboelseslejemål og indestående på indvendig vedligeholdelseskonto ved genudlejning
  • Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan og gennemgang af ejendommens bygninger og udearealer ved besigtigelse (i daglig tale kaldet ’markvandring’)

   ​De nærmere bestemmelser om beboerrepræsentation findes i Lejelovens kapitel XI.

VH. Bestyrelsen