Vi har afholdt møde med Deas i december måned, hvor Jan Lassen – driftschef hos Deas – informerede om, at LED-lys projektet er sat i bero indtil der er klarhed over hvilke tilskud vi kan få.  Der blev informeret om, at vi ikke var berettiget til tilskud, da projektet var i opstartsfasen, men nu viser det sig, at vi nok alligevel kan få 130.000 i tilskud. Det vil jo påvirke den omkostningsbestemte husleje positivt for vores vedkommende, så nu venter vi spændt på en afgørelse.

Da håndværkerfradraget ved årsskiftet er skiftet til en mere grøn model, vil vi bruge vores viden omkring fradrag til at undersøge muligheden for også, at fratrække lønudgiften fra LED-lys projektet, hvilket vil komme beboerne til gode idet håndværkerfradraget dækker lønudgifter til elbesparelser (= energibesparelser), hvilket vi til overflod gør, ved at skifte de gamle armaturer til LED armaturer. Det tager sin tid at få igangsat, men den som venter på noget godt…

Vi har gjort opmærksom på, at vores betontrapper er i forfald og beskidte. Vi har aftalt, at der indhentes tilbud på afrensning af trapperne samt den efterfølgende vedligeholdelse.

Og så en stor ros til vores nye ejendomsinspektør Henrik og hans team. Vi er heldige, at have en så god enhed i Domus Vista!

Som I også kan læse andetsteds, vil ombygningen af vare/flytte-elevatoren komme til at skabe en del gener for op- og nedgående trafik, men det har vi prøvet før. Resultatet kan man denne gang se med det blotte øje, idet flytteelevatoren vil være permanent det store areal den, når dørene er åbnet. Det betyder, at flytninger fremover sker mere gnidningsløst, at store forsendelser ikke afventer en nøgle og sidst men ikke mindst, at båretransport nu også vil være lettere i fremtiden.

Vi arbejder på, at få flere banner-reklamer på hjemmesiden domusvistainfo.dk.

 

Fællesudvalget

Som altid, arbejder vi på forbedringer af forholdene i Højhuset, som vi benævnes af naboerne til Domus vista. Vi har lagt referatet på hjemmesiden så I kan følge med i hvad der rører sig på den kant, hvor vi er repræsenteret via beboerbestyrelsen og via Deas, som den største bidragsyder. Så kan vi håbe på, at der snart sker noget i atriumområdet – det dejlige område som har fået lov til at forfalde år efter år. Vi har bemærket, at der har været interesserede købere på rundvisning. Hvad mon kapitalstærke folk kan have af tanker for husets underdel? Vi må håbe på, at vores ejere vil holde øje med om det udvikler sig positivt. Man kan vel godt sige, at alt andet vil være bedre, end som er der nu, men den flotte byplan og ide er nok smidt i skrotkassen…  Sikke meget postyr i 2013, da de på stormødet fortalte beboerne om det fantastiske projekt. Det VAR et fantastisk projekt der bare manglede risikovillighed.

Vi mangler på hjemmesiden en fane som har med historien at gøre i Domus Vista og vi vil opfordre alle som kan have interesse og som har information der kan have husets beboeres interesse, til at skrive til os. Hvem har ikke hørt Kim fortælle om de skægge episoder der har været igennem årene?!

Vi vil også, når tid er, scanne de gamle blade ind vi har på kontoret. Det er til tider også morsom læsning. Så der er jo mange gode grunde til at bruge hjemmesiden. Vi – bestyrelsen – skal også mere og mere til at bruge den til alskens oplysninger.

Godt Nytår til alle i huset!

Fra Beboerbestyrelsen i Domus Vista