Beboerrepræsentationen Domus Vista

Nordens Plads 4, 2/15  2000 Frederiksberg   Tlf. 36430300   brdomusvista@youmail.dk

Beboerrepræsentationen indkalder hermed til ordinært beboermøde

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00

Mødet vil blive afviklet i Domus Klubbens lokaler

 

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Beboerrepræsentationens beretning
 • Regnskab
 • Fremtidig virksomhed
 • Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende aftale, hvor kontingentet følger den lovbestemte sats i lejelovgivningen (Maximum-satsen er pt. 342 kr. årligt pr. lejemål)
 • Forslag
  Forslag skal være beboerrepræsentationen i hænde senest den 23. marts 2016
 • Valg af beboerrepræsentanter
  Bestyrelsen modtager genvalg
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af revisor
  Hans Kristensen modtager genvalg
 • Evt.

 

Adgang til mødet har beboere i ejendommen, udlejer og dennes repræsentanter. Hvert lejemål har 1 stemme, og der kan stemmes ved fuldmagt.

Der vil blive sat fuldmagter i vores holder ved elevatorerne.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal bland de fremmødte eller der deres befuldmægtigede.

 

Venlig hilsen

Beboerrepræsentationen