Bestyrelsen har holdt deres første møde torsdag 28/4 2016.

Vi fik hilst på suppleanterne som nyvalgte og vi blev trakteret med æblekage, som Ole Holde havde stået for, den var go!

Vi aftalte, at vi ved vores næste møde med Carsten Jensen, driftschef hos Deas, som den 9 maj kl. 17,igen ville pointerere, at huset bebos af stort set sundhedspersonale som har skiftende arbejdstider. De bliver vækket dag ud og dag ind af bore/hamren som starter op kl.7.30 ca. hver morgen. Den gene for beboerne vil vi have en dialog om.

  1. De borer sådan set ikke så længe før der er ro på igen. Derfor er vores forslag, at de vender arbejdsgangen om – eftermiddag starter man med de boresager der er og om morgenen næste dag kan de så møde kl. 4-5-6-7 for vores vedkommende og reparere uden vi er generet af det. Man kan jo se at der i fremtiden vil være larm år efter år, hvilket er en stressfaktor for beboere som har aften og nattevagt
  2. Det kan måske løses, hvis vi samler underskrifter ind fra alle beboere så det er tydeligt, at vi alle står sammen om at fjerne/minimere larmen om morgenen

Man kan vel sige, at det burde være let at ændre denne arbejdsgang til fælles glæde. Vi vil i første omgang forhandle det med Deas på mødet mandag.

Der var en snak om, at vores regnskab ikke blev pindet ud ved vores beboermøde. Vi har en opfattelse af, at regnskabet er enkelt og at spørgsmål til regnskabet og bilag skal tages op under punktet. Regnskabet bliver jo sendt ud sammen med dagsordenen.

Der er kontortid sidste torsdag i måneden fra kl. 17-18, hvor man kan henvende sig med de ting man må have på hjerte. Endnu bedre: Vi modtager mails hele døgnet, som vi besvarer så snart vi har mulighed for det.

Vi forsøger igen at trække sponsor penge til. Meny er på hjemmesiden, Tandlægen betalte 2015 og har ikke banner reklame på siden. Det er det – vi vil genoptage, at få flere af dem.

Det kan vist siges at være rigtig nok, at førstesalen i Domus Vista nu skal udnyttes. Til hvad og udlejes til hvem – kommunen?  Det er ikke på papir endnu, men det er vist sikkert nok at sige, at tandlægen og vores læge flytter ned i nye lokaler i stueetage. Det kan der jo ikke indvendes noget imod – KFI er jo heller ikke et foretagende som investerer unødigt. De fantastiske planer fra 2011-2012 er vist droppet – især pga. at Frederiksberg varmeforsyning har en hovedstation under jorden lige der hvor KFI ville grave ud til parkering osv.

Vi har taget kontakt til kommunen for at få noget information om hvad der skal ske/sker med centeret samt førstesalen.

Vi blev henvist videre til en projektleder som gav os dette svar:

Tak for din henvendelse.  (16/6-2016)
Både områdefornyelsen og Frederiksberg Kommune som en helhed, er også rigtig positive overfor at der sker en udvikling ved Nordens Plads.
Konkret har områdefornyelsen lige opsat en byhave ved Nordens Plads, i samarbejde med den lokale byhaveforening og Skolen ved Nordens Plads. Byhaven er sat op på arealet ved skolens nordvestlige indgang ved Nordens Plads.

Herudover har KAB og FfB modtaget en byggetilladelse til at renovere deres bygning på Betty Nansens Allé 57-61.
Ift. til udviklingen af Domus Vista Centret kan jeg fortælle dig, at der i øjeblikket er en byggesag på hhv. en ændring af butiksindretningen i stueplan samt en ansøgning om etablering af studieboliger på 1. sal.
Jeg vil foreslå dig, at du tager kontakt til Klaus Cardel, som er udviklingschef hos KFI, for yderligere information.

Alle de bedste hilsner,

Mark

 

Venlig hilsen

Mark Alexander Deloughery
Projektleder i Områdefornyelsen Søndermarkskvarteret

Bygge, Plan og Miljø, Byudvikling

By- og Miljøområdet

 

 

Vi tog så kontakt til KFI 17/6 og fik dette svar:

På nuværende tidspunkt arbejder vi på et oplæg med henblik på renovering af centret stueetage og 1. sal.
Projektet er ikke endeligt besluttet endnu, men vi forventer dette sker ultimo 2016. Endvidere er vi ved, at flytte lægerne fra centrets 1.sal til nyt sundhedscenter i stueetagen.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Cardél

Udviklingschef

KFI Erhvervsdrivende Fond

Der er møde i samarbejdsudvalget Parkerne. Det er de bygninger der grænser op til det grønne areal på vestsiden af huset. Mødet er tirsdag 10. maj. Charlotte og Jytte deltager. Vi er største bidragsyder dvs. summen er betalt over huslejen. Godt at vi også har indflydelse på budgettet der.

Vi vil i bestyrelsen opfordre de ”unge” i Domus Vista til at være med i legen, de glimrer ved at ikke at være til stede på møder osv.  Tilmeld jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside  www.Domusvistainfo.dk  jo mere hype om siden, jo mere aktivitet fra bestyrelsen og fra beboerne.

Beboerrepræsentationen vil ønske alle beboere i Domus Vista en rigtig god sommer!