Som I har set, er døren lukket for udgang til center, nu har vi en´ indgang den oprindelige, døren har forlænget tidsinterval åbne og lukke. Deas oplyser at der aldrig igen vil være udgang ved elevatorerne til centeret.

Der har været en del arbejde med at registrere parkeringspladser i kælderen, Henrik på kontoret har nu fået plan på, hvem som har lovlig lejet parkeringsbås, på medsendte bilag kan i læse at i skal have flyttet jeres bil inden 1 februar.

Vi har fået oplyst at der pågår opretningsarbejder på en bærende konstruktion i kælder, det er så godt det er opdaget og at der tages hånd om det, derfor er det så nødvendigt at fjerne sin bil og parkere den oppe, hvor der er afsat plads til hver lejer. Og varslet er jo også så kort, idet vi tænker at, det arbejde som skal gøres i kælder, er opstået nu og her og derfor er der udsendt besked med så kort varsel. Og man kan jo så tænke videre at 1 sals projektet, så er sat i bero indtil der er stabilitet til at bygge gårdhave osv. Der er beboere som har bekymringer over ungdomsbolig projektet.. Vi tænker ikke at tage sorger på forskud, men ser det som et aktiv for bebyggelsen.

Vi vil henstille beboerne til at tage kontakt til bygherrerne og Deas omkring spørgsmål vedrørende parkeringskælder og tidstermin og varsel osv. Vi i beboerbestyrelsen er gladeligt uvidende om projektet indtil nu, og vil derfor opfordre alle med spørgsmål omkring Deas og bygherres ageren i huset, selv at tage kontakt, vi er ikke mere informerede omkring det videre forløb, end de papirer som er sat op i stueetagen. Men vi vil spørge ind til det når vi får mulighed for det..

Vi har været på besøg på plejehjemmet Lotte og ser at det er fantastiske rammer til beboer mødet i februar, dagsorden og regnskab er på trapperne og snart i jeres postkasse.

13 februar kl.16 skal vi møde de nye ejere de møder op på Deas kontoret og hilser på. Vi har tænkt at få ordning på samarbejdspartner, hvem vi samarbejder med omkring opgaver i huset, Vi har ligesom tabt Deas driftchefen Carsten undervejs i denne proces. Men vi ved jo mere efter mødet.

Vi har stadig udeståender som mangler at træde i kraft, nøgle brik projekt og nye sikre låse på vores døre. Emhætte og Ventilationsadskillelse og kulfilter der er stadig mad og cigaretrøgslugt engang imellem i lejlighederne, både fra emhætterne, og fra badeværelsernes ventilationskanal,, det er ikke rart med mad og røg lugt, man ikke selv har produceret. Om vi skal lære at leve med det ???. Og vi skal vælge tv udbyder Hvornår bliver det besluttet??