Formand Charlotte Dræger 25/01 byder alle velkommen til mødet og præsenterer Pernille Hageman fra
DEAS, Henrik Gøttrup fra LLO og Pernille Mikuta fra LLO.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beboerrepræsentationens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
  a. Bestyrelsen foreslår fastsættelse af nuværende aftale, hvor
  kontingentet følger den lovbestemte sats i lejelovgivningen
  (Maximum-satsen er pt. 343 kr. årligt pr. lejemål)
 6. Fremtidig virksomhed
 7. Orientering om salg af Domus Vista
 8. Forslag
  a. Forslag skal være beboerrepræsentationen i hænde senest 9/2-2017
 9. Valg af beboerrepræsentanter
  Bestyrelsen modtager genvalg
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af Revisor
  Hans Kristensen modtager genvalg
 12. Evt.
  Pkt. 1:
  Henrik Gøttrup fra LLO bliver valgt til dirigent. Han takker og oplyser, at indkaldelsen til mødet er lovligt varslet.
  Pkt. 2:
  Maibritt Nikolau bliver valgt som referent.
  Pkt. 3:
  Formand Charlotte Dræger læser beretningen op:
  Som formand for bestyrelsen, skal jeg ifølge bekendtgørelse om beboerrepræsentation, afholde foreningens beretning for det forløbne år.
  I BR kan vi igen se tilbage på et godt år, med mange aktiviteter, men også medmange udfordringer.I oktober måned valgte vores Jurist Bente Kristensen at gå på pension. Bente har været kontaktperson for os her i huset, i hvert fald siden 2001. Vi har her i
  huset haft stor glæde af Bente, som jo med sin store faglige indsigt altid har været parat til at guide os igennem de sager hvor vi selv mangler den fornødne juridiske
  indsigt. Hun har igennem årene gennemgået vores varslinger, el-regnskaber, varmeregnskaber, ligesom vi altid kunne få råd og vejledninger i andre henseender.
  Et par af os var inde i LLO da Bente holdt afskedsreception med en erkendtlighed fra huset.
  Vi har været så heldige at få Pernille Mikuta som vores nye kontaktperson forvores hus.

  Vi ser frem til samarbejdet med Pernille. Vi har allerede fået et godt samarbejde i gang.

  I juni måned sidste år, valgte Yvonne Øckenholt at stoppe i Deas. Yvonne har været administrator
  for Domus Vista i ca. 8 år. Grundet den mulige salgs proces, og nu salget af ejendommen, har Pernille Hagemann Linnet været
  vores administrator siden da. Men Pernille er kun vores indtil de finder den helt rigtige administrator til at varetage både os og de
  nye ejere. Nu da ejendommen er blevet handlet kommer vi ind under Team Chef Thomas Ringstrøm, der både
  kender PKA, og Akelius som kunde.

  Carsten Jensen, er ikke mere Driftschef for Domus Vista. Det skyldes at Akelius har deres egne driftsfolk, så der kommer ikke på nuværende tidspunkt nogen driftschef fra Deas.
  Men vi kan glæde os over at Henrik, Dennis og Gül fortsætter hos os.

  Der har i 2016 været 27 fraflytninger og 6 moderniseringer.
  Det giver mange støjgener når lejlighederne skal renoveres. Især for de beboere der er tættest på. Vi
  har, efter meget lang tids indsigelser, indgået en aftale omkring advisering af støj, endelig fået en
  aftale i værk med toileteksperten om at de meget støjende arbejder påbegyndes efter kl. 11, og at der
  varsles i god tid til de beboere der bor tættest på den lejlighed der renoveres, og om hvilke dage
  støjen bliver værst.

  Vi kan glæde os over en nedsættelse af vores husleje i 2016, idet regeringen
  har vedtaget en fastfrysning af grundskatteloftet på ejerlejligheder. Der har
  været lidt tvivl om hvorvidt det også gjaldt udlejningsejendomme der er
  udmatrikuleret som vores er.

  Deas modtog korrigerede skatte og afgifts opkrævninger på grundskylden,
  hvilket afstedkom en nedsættelse af vores husleje med tilbagevirkende kraft
  1/1-2016. Derudover har vi alle fået penge tilbage i el.

  BR lavede indsigelser ved varsling af omk. husleje, hvilket dermed frafaldt, da
  det var et mindre beløb, og vi stod overfor et salg af huset.

Fortsættes…