Onsdag 20-09-2017 havde vi aftalt driftsmøde med Deas og Akelius.

Følgende blev talt om:

 1. Huset og det service niveau vi kan forvente i fremtid, vi kan forvente at få den samme service som altid. MEN,, man kan ikke forvente at få skruet skruer osv. i vægge,, omflytninger og sat gardiner etc. op. Det er der ikke tid til i dag, fra kontorets medarbejdere. Der kommer en skrivelse ud omkring, hvad man kan forvente. Samtidig talte Henrik om at, det ville være noget nemmere at have en skærm sat op på hver etage, som informerer med det samme, om arbejder der skal foretages i huset. Det ser vi frem til som en god løsning, i forhold til de sedler, som sættes op på opslagstavlerne. Vi talte om at, der var meget beskidt på vores trapper, en løsning er på vej.
 2. Vi talte om at, der er meget dårlig belysning på ”gadeparkeringspladserne, det bliver der taget hånd om også. Samt at der lappes huller, og afventer en egentlig ide om at udbedre kørelaget på parkeringsarealet. Samtidig vil der komme en skrivelse fra Akelius omkring hvilke tanker de har om, hvad parkering i fremtiden vil indeholde.
 3. Vi talte om at det tog lang tid at få nyt vaskekort, Henrik oplyste at, de er ved at blive udfaset og at få et nyt kan tage op til 3 uger, han har indhentet tilbud på nyt system, og vi afventer løsning på Vaskekort problematikken. Man skal i den henseende HUSKE- ikke at trække i en bon, der er ved at blive printet.. men have tålmodighed og vente, til den er færdig med at printe.
 4. Vi talte om at, der stadigvæk er lugtgener i /fra ventilationssystemet.. det opstår på grund af at nogle/mange?? emhætter har motor og sender så madlugt og cigaret os ud i systemet og det lander hos naboer og overboer. Meget generende.
  1. løsning: At vi selv erstatter med et kulfilter og fjerner den mekaniske del i emhætten. Vi bruger så det almindelige central sug fra ventilationen, ulempe, det kører i intervaller.
  2. løsning: At der kommer en løsning fra udlejer om hvad vi gør.
 5. Containeren til storskrald er svær at håndtere, vi har efterlyst en anden, men den vi har, er bedst at have til at komme storskrald i. Så det er stadig muligt at sætte sit storskrald møbler osv . i containeren, Og forholdene er stadigvæk usle omkring adgangsvej til containeren. Men det er ikke nogen ide at sætte det i kælder ,, det er tungt og uegnet arbejde for de ansatte at klare..
 6. Vi talte om at, der igen startes borearbejder op tidlig morgen og at ”aftalen ikke overholdes,, det tager Akelius op med håndværkerne. Vi talte om hvor godt det bliver når de eksterne håndværkere er færdige, varsling fra dem omkring støj og larm er svær at håndtere, idet de også entrere med 4 mand ,,så der bliver ro på, når de er færdige med 1 salen.
 7. Der er sat beløb af til at få nye faldstammer, de er meget mere tærede og forfaldne end man troede. Det giver så at der kan komme rotter der hvor der er tæring og hul hvor der er mulighed for dem at trække ud, det håber vi løses hurtigt.
 8. Yousee har oplyst at de går i gang med vores anlæg 1. oktober for at tilrette anlægget så det bliver hver enkelte lejlighed som har mulighed for at ændre sine valg på tv internet og telefoni. Det tager ca. 1 måned at blive færdige. De skal ikke ind i lejlighederne, så vi vil ikke mærke synderligt til det.. Håber vi.Samtidig vil de udsende et brev med vores accept, omkring deres produkter og hvor de tilbyder jer en rådgivning omkring de produkter i har og dem i kan tilkøbe.
 9. Vi talte om, vi kunne lave aftale om faste priser på fraflytningslejligheder, vi talte om det rimelige i at betale for istandsættelse og at lejligheden så efterfølgende moderniseres.
  Vi fik fortalt at der tages 2 tilbud omkring istandsættelse af fraflyttede lejligheder, og at det er billigste tilbud der bruges og at det er faldet i pris år efter år pga. konkurrencen der er mellem udbyderne. Vi fik at vide der var lejligheder som aldrig havde været vedligeholdt og der var så lejligheder som var vedligeholdt som foreskrevet,, Det er i det mellemrum at fraflytningsbetalingen bliver lagt, DVS. vedligeholder du din lejlighed, er der væsentlig forskel på hvad du får tilbage af dine indskud end en som ryger og ikke maler, hvis lejligheden er misligholdt osv. Samtidig skal der males og slibes gulv også i totalrenoverede lejligheder,, så det er det man betaler for. Vi vil anbefale at I bruger maler osv. til at tage savsmuldstapetet ned og sætte væv op og male, det kan man få tilbud på. Og de der har en vedligeholdelseskonto, kan jo bruge pengene derfra,, og hvorfor ikke få det ordnet af de opsparede penge, inden man flytter ud eller hvert 2 år. , samtidig vil håndværkerfradraget dække lønudgiften og give et skatte fradrag til dig. Så ring til Deas og få oplyst hvor meget du har på din vedligeholdelses konto og få malet karme, vægge og tapetseret osv. Af en håndværker.
 10. Det traditionsrige Gløgarrangement fortsætter,, dato følger i december, Vi talte om at, vi mangler et selskabslokale som beboerne kan bruge til sammenkomster, fester osv. Der var snak om at se på mulighederne for et sådan rum. Dette vil man vende tilbage til på et senere tidspunkt.

Dette er hvad vi har af nyheder her og nu.

Mvh. Beboerrepræsentationen