Vi har afholdt møde mellem Deas, LLo og Akelius og Beboerbestyrelsen.

Det var indkaldt på vegne af os og via LLO vi ville have en dialog omkring de forskellige gener og omkring den meget dårlige service vi får fra Deas administration.

Det kom der en skrivelse ud om, fra Akelius,, og vi kan kun håbe at, det administrative i at opkræve husleje og parkeringsleje normaliseres, husk at se om der er trukket for varmebidrag, det mangler også nogle steder, Deas administration har organisationsændret deres forretningsgange nu er vi tilhørende team 7. og hvad bliver så det næste,, der er en reel løsning på vej og det i det nye år. Men mere om det 2018.

”Såfremt i oplever mangelfuld service fra administrators side (Deas) er i velkommen til at rette skriftlig henvendelse til undertegnede, således jeg har mulighed for at reagere: Thomas.Bang-Pedersen@akelius.dk

Akelius Management= Altså vores udlejer. Vi har skrevet til udlejeren af ungdomsboligerne og opfordret til at, der oprettes en husorden, således at støjende adfærd osv. Kan minimeres, nu hvor østsiden, skal have en atrium gård at se på. Det kan både være positivt og det kan også give noget nabo-fnidder, om sommeren, hvis de unge hører høj musik og sidder ude til den lyse morgen, der er jo meget lydt hele vejen op. www.koncenton.com/udlejning/domus-vista

Det bringer os hen til det næste punkt, som omhandler husorden og opbakning til bestyrelsen, vi har i den sidste tid oplevet at der er sat pres på bestyrelsen, med anklager omkring at vi ikke ”gør” noget og at der sættes rygter i søen som ingen gang på jorden har, omkring benyttelse af parkerings kælder ulovligt, så sent som torsdag blev et bestyrelses medlem , som stod i kø i Meny, overfuset af en ældre dame som råbte højt at der skete jo ikke en skid og hvem er det som holder ulovligt i parkeringskælder. Det var så ubehageligt at bestyrelsesmedlemmet måtte gå fra sine varer og forlade forretningen. Dette scenarie er ikke uvant omkring bestyrelsesarbejdet. Det er som om, der er kræfter som ikke kan andet end, se negative ting i denne verden, og derfor syntes at bestyrelsen, skal opfattes som skydeskive for alt ondt i denne verden..

Det har medført at vi i 3 uger har haft mange spekulationer, Bla. Kan det virkelig være rigtig alt det, som bliver sagt, og hvad gør vi, hvis det er sandt.. det har været bedrøveligt for os at gå igennem en sådan proces,, og finde ud af at, det er usande rygter, som er sat i gang her i huset. Ja, hvem har interesse i at skabe splid i bestyrelsen og hvem kan have glæde af det ???.

Der kan ikke ringes eller skrives anonymt til os.

Vi har kontakt flade på Domusvistainfo.dk under fanen øverst= KONTAKT.. her kan i skrive til os..ligesom Thomas.Bang-pedersen@akelius.dk også er behjælpelig med at modtage hvad der måtte komme. Og der skal i så komme med jeres kritik for vi er ikke robotter som tøffer rundt og gør sit, vi er almindelige mennesker, som bruger en stor del fritid og en stor del af arbejdstiden også, til at få bedre forhold, det er det vi gør,, Ikke at møde ondskaben i Meny, på gangene og i elevatoren, det vil vi gerne være foruden,, det står helt fast.

Vi har igen Gløgg arrangement D. 6 december..og der bliver opsat sedler .

Vh. Beboerbestyrelsen i Domus Vista.