Vi har haft møde med LLO og Akelius d. 11/6 hos LLO.

Vores dagsorden så sådan her ud:

 1. Renovering af gangene. Det er virkelig tiltrængt at vores gange bliver malet og sat i orden. Vi havde også med at der var en delaftale fra første gang, vi talte sammen med Akelius. Sikkerheden omkring vores døre, nye låse, og brandsikre døre. Der var opbakning til at alle døre og låse udskiftes, samtidig med etagen males osv, der startes med en etage,,Byggeteamet vil vælge etage ,, så alle kan se Akelius udseendet, idet de har standard farver osv. Men alt bliver bedre, end det er nu. Og det er noget vi alle kan glæde os til. LLo sagde at, man skal tage i betragtning at huslejen vil stige, ved opsætning af nye døre, og nyt låsesystem. Vi talte om at det kunne være godt at have en nøgle som kunne aktivere vask og andre døre, så vi ikke skal have nøglebrik og flere nøgler til vores dørlåse.
 2. Husordenen. Domus vista og 1 sal ungdoms boliger.

  Østsiden kan jo godt høre, der er kommet nye unge beboere på 1 sal. Thomas Bang fra Akelius taler med ejersiden, om hvordan vi griber det an, at få en husorden indført på 1 salen.

 3. Parkeringspladsen og skralderum.

  Vi talte om det uhensigtsmæssige i at stille affalds containere til 1 sals brugere på handicap pladser og ikke rotte og fugle sikre affalds-skuret. Men Thomas Bang-Pedersen, oplyser at Akelius ikke kan råde over affaldshåndteringen, men tager kontakt til ejerskabet i august måned..for at høre om hvad der kan gøres.

 4. Vaskeriet. Vi talte om, at der er beboere som ikke bliver trukket for vaske ture – Hvem er vi lidt usikre på, Akelius udtalte, at der ville komme orden på det, men at få oplysningerne fra Deas havde været svært. Det vil sige at I bliver trukket for vask, når Akelius’ administration bliver bekendt med beløbet og hvem som er i restance.
 5. 10 års plan.

  Vi har en løbende renoveringsplan som kaldes 10 årsplanen, vi påpegede facaden havde skader. Der er algevækst flere steder, vores ventilations system bliver gennemgået, så vi kan få vished for om der er fejl osv. Trapperne vil også blive istandgjort, og der er andre tiltag, som løbende vil ske- nye vinduer feks. Ad åre.

  Og igen, huslejen står nok for skud omkring vinduer. Men LLO er med på sidelinien – forbedring contra vedligeholdelse.

  Vi talte om, hvad vi kunne gøre som bestyrelse omkring salget af aktierne og hvad de penge skulle bruges til,, vi aftalte at vi står for et sen-sommer arrangement 2019 , hvor beboerne kan komme ned på det grønne område og få en drink, social hygge og måske live band. Musik vil der være, under alle omstændigheder,, men det er foreløbig tankerne. Og mere om det når vi har det planlagt. Og stadig er det velkomment med et festudvalg.. altså hvem vil være med på dagen.. man kan skrive til os på hjemmesiden.

  Vi har konstitueret os anderledes idet Thomas er blevet formand og Charlotte er ny sekretær, Robert fortsat kasserer og Allan og Jytte bestyrelses medlemmer.

Vi vil ønske alle en god sommer!

Beboerbestyrelsen Domus Vista