Mandag sidste uge var beboerrepræsentationen på besøg hos Heimstaden
Sct. Petri passage 5.

Vi talte med Tina som er juridisk ansvarlig på vores hus, samt Driftschef Thomas.
Her talte vi om situationen, vand og de sagde at der nu i denne uge ville komme nye retningslinjer ud om, hvad man gør. De omtalte Legionella, som var synderen ved overtagelsen og det de har kæmpet med.

Informationsniveauet vil ændre sig, da skærmen som Lige næsten er sat op af Akelius forsvinder, man får; har en egen side hos Heimstaden og den bruger man så til kontakt til dem. Det drejer sig om alt, vedrørende dit lejemål.

Victoria Ralfs fortsætter som administrativ medarbejder, DVS det er hende i skal ringe og skrive til, når i har et spørgsmål, hun vil blive forstærket med en medarbejder mere.
De begge to havde en klar tale om at Heimstaden er til for at skabe gode lejeforhold og de så, at det bedste er glade og positive lejere. Vi kan så håbe det er det` som er i højsædet, ved telefon kontakt til de nye ejere.

De omtalte at opslagstavlerne på etagerne også fjernes, vi vil på næste møde ikke anbefale dette, da de benyttes til etage oplysninger, også internt, udenom ejeren.
Der er jo mange hængepartier og muligheder, for at vedligeholde huset på. Og vi kan håbe det sker.

I den nye lejelov er indskrevet,- at overtager man- F.eks. Domus Vista, vil det ikke være muligt at istandsætte lejligheder efter reglen § 5.2 der er en karens periode på 5 år.
De sagde, at de fortsætter med at fjerne badekar og indretter efter deres standarter- køkkener og bad, men huslejen forbliver efter det lejeloven udstikker §5.1 og vil så stige efter 5 år. Nu må vi så vente på, at et nyt huslejenævn er med indover dette grundlag. Det gamle nævn var jo pro- 5.2 på en måde hvor fine og genanvendelige lejligheder her i huset, blev godkendt at skulle lide under nedbrydning af bad og køkkener og andet i ikke nævneværdig god kvalitet.

For dermed at kunne sætte huslejen efter 5.2 stigning= 1.475 kr. som er max beløbet pr. kvadratmeter, udlejer kan tage både før og nu.
De oplyste også at vores vandrør skal skiftes som et første moment, dvs. at vi igen skal have etagernes loft nedlagt og ret store omlægninger til at ske, det er positivt i forhold til at fjerne mulighed for vandskader.

De beder dem, som har problemet med at betale husleje i denne måned om at ringe og forklare,- numre står på infotavlen ved kontoret i stuen. Og der var ingen mulighed for at Heimstaden dækker udgiften, for et girokort, som man betaler sin husleje med i banken. Det samme sker i marts måned´s indbetaling det skal tilmeldes pbs af jer.
Vi aftalte nyt møde hvor husorden bliver gennemgået, idet Heimstaden har en husorden, som nu skal træde i stedet, for den gamle noget forældede husorden vi har.
Ja, det var så det, vi talte om -og blev enige om, at drift og andet via Ti årsplanen er det, som vi tager møder om generelt fremover.
Vi kan håbe kommunikationen bliver væsentlig bedre end før og at man/vi får mulighed for at få et godt samarbejde, altså ligesom de ønsker det jvnf. Første møde.
Vh. Beboerrepræsentationen.