Vi har igen været til møde med Heimstaden beliggende Sankt Petri Passage 5

Vi skulle tale om Husorden for Domus Vista, vi har en Husorden som er forældet og den skal laves mere nutidig- vi fik en husorden udleveret som omhandler det som den skal, juristen i Heimstaden Tina har udformet den- vi blev enige om at vi kommer med input til denne husorden,- til et nyt møde om det igen. I skal være opmærksom på, at det ikke bliver et dagsordens punkt på beboermødet. Så bliver vi aldrig færdige – og vi kan ikke rette et komma -hvis udlejer siger` sådan er det´.
Så talte vi om 15/3.2022 lukker kontoret for henvendelse fra beboere, omtalte at det er et savn hos flere beboere at, de fjerner den service i huset. Vi får at vide at det er det, som Heimstaden opfatter som bedste service, at man selv,- via sin egen bolig mappe på nettet -bestiller eller ringer/ kontakter Heimstaden omkring de problemer man kan have, i forbindelse med at leje en lejlighed. De vil ikke have et kontor, hvor man fysisk kan henvende sig.

De har teams som rykker ud fra en platform – hvor du bestiller en teknikker til at komme til din lejlighed-de oplyser at respons tid vil blive bedre- samt at de ansatte i Domus skal indgå i de teams og man tester så deres erfaring og evner til at servicere op til 500 lejemål i Heimstaden . ja,- vi har 476 i Domus.

Mere var der ikke at tale om -det var afgjort af udlejer.

Man skal huske at, ved brug af vedligeholdelseskonto, søger i administrationen hos Heimstaden om tilladelse,- Vi er blevet anbefalet af kontoret at bruge maleren Tom P. via konduktør Heidi Bell 53 37 62 49 – da de havde åbningstid.

Vi talte også om fjernvarme -der er jo forlydender om mange som har store ekstra regninger på varme forbrug, Heimstaden må ikke hæve aconto beløbet -vi skal selv bede dem om det- har talt med Frederiksberg forsyning.- de vil ikke tage stilling til om det er en god ide at hæve aconto beløbet med ?50 Kroner- de sagde at stigningen lige nu var 5 % dvs. ikke så meget. Men konsekvenser fremadrettet vil ingen spå om- derfor anbefaler vi at hver især tænker på opsparing, som kan modvirke en ekstraregning næste år.
Vi talte om vores “pulterrum der vil komme en ordning på det ,, mere om det når Heimstaden er klar, åbnings tiden er for kort lige nu.

Vi talte om at parkeringspladsen, den har et affaldsskur for ungdomsboligerne,- de bruger så også containerne i Domus -det skal de have at vide, de ikke må.
Parkering – vi anbefalede at Heimstaden så på med nye øjne, at vi indfører gæstekort på parkeringspladsen, de har i deres administration andre pladser de administrerer- og der har Apcoa også ansvaret- , Heimstaden administration,- udtaler, at de vil se på muligheden for, at, mod en betaling, at indføre gæstekort.

Vi afholder beboermøde dette år igen i Frederiksberg hallerne. 5/5 kl. 19.00 og som sædvanligt vil materiale =dagsorden og regnskab være i jeres postkasse før udløb af deadline.

Der kommer også et nyheds/oplysningsbrev fra Heimstaden, vær opmærksom på det.
Vh. Beboerrepræsentationen.