Att.: Akelius

Lejernes Lo Hovedstaden skal hermed, på vegne af Beboerrepræsentationen i Domus Vista, gøre indsigelse mod den, pr. 1. februar 2022, varslede forbedringsforhøjelse som følge af udskiftning af belysning til LED på fællesarealerne i ejendommen.

Begrundelsen for indsigelsen er, at der ikke er tale om en forbedring i lejelovens forstand, idet der i forvejen var tilsvarende belysning på fællesarealerne, og at lejen efter forhøjelsen vil overstige det lejedes værdi, idet lejen forud allerede, ved de foretagne indeksreguleringer er reguleret helt op til det lejedes værdi.

Slutteligt skal det anføres, at provenuet ved el-besparelsen, som udlejer, ifølge Beboerrepræsentationen har oplyst til at være cirka 101.000 kr. årligt, ikke er kommet lejerne til gode, hvorfor forbedringsforhøjelsen ikke kan accepteres.

Venlig hilsen

 Arnela Osmanovic
Medlemsrådgiver
Cand.Jur.