Domus Klubben

Vi er en seniorklub med ca. 60 medlemmer. Nye medlemmer er velkomne.

Klubbens formål er at hygge sig med hinanden og fungere som netværksgruppe for beboerne i Domus Vista og nærområdet, gennem frivilligt virke.

Ved hjælp af aktiviteter såsom at spise sammen, høre foredrag, dyrke motion mm, kan vi i fællesskab med andre få en støre glæde ved tilværelsen.

Klubben hviler på frivillighedstanken. Det betyder at alle arbejder frivilligt og aktiviteter betales af medlemmernes egen lomme.

 

Onsdag kl. 14 – 16: Motionsholdet: Lettere motion som alle kan deltage i.

Torsdag kl. 14 – 16: Vi strikker og hygger os sammen. Kom med dit eget strikke tøj, eller hjælp os med at strikke til kvinder og børn på krisecentre samt gadens folk.

Fredagsfrokost kl. 13 – 15: Medbring egen ”madpakke”.

Ved varm mad tilmelding fredagen før. Pris 30 kr.

Der er varm mad når nogen har tid, lyst – overskud til at lave varm mad.

 

Søndagsåbent den sidste søndag i måneden kl. 14 – 16, undtagen månederne juni-juli-august.

 

Hvor finder man os?
Vi er flyttet ind i Ældersagens lokaler, Betty Nansens alle 51.

Kontakt for mere information
Formand: Bodil Schou. Nordens Plads 4. 9-07. 2000 F

Mobil 22 42 22 98 — E-mail bodilschou@ofir.dk