Domus Vista – Regler ved brand

  1. Tilkald brandvæsenet ved at benytte alarmtrykket, der sidder ved elevatorene på hver etage eller ring til 112.
  2. Hvis det er en mindre brand, forsøg indtil brandvæsenet kommer, at slukke den med brandslukkeren, der hænger under alarmtrykket på hver etage.
  3. Luk alle døre og ventilationslemmen i lejligheden og vær sikker på, at alle personer har forladt lejligheden.
  4. Advar de øvrige beboere på etagen om branden.
  5. Hvis branden ikke berører din lejlighed, så bliv i lejligheden med døre og ventilationslemmen lukket, men hold dig parat til at forlade lejligheden.
  6. Er der fare for ild eller røg i din lejlighed, så gå ud på altangangen, via altandøren, og luk døren efter dig. Tag ophold på altangangen på din etage længst væk fra ild og røg og søg derefter ned til centeret/beboerindgangen.
  7. Er der fare for ild eller røg på den altangang, du opholder dig på, forlad da bygningen ad sikkerhedstrappen længst væk fra ild og røg.
  8. Hjælp eventuelle bevægelseshandicappede og fortæl brandmandskabet, hvor i huset de bevægelseshandicappede befinder sig.
  9. Ifølge Frederiksberg Brandvæsen må der ikke henstilles indkøbsvogne, barnevogne og lign., der kan blokere gangarealerne/altangange. En anmeldelse fra brandvæsenet udløser bøde.
  10. Man må under ingen omstændigheder tømme friskt tobaksaffald og lign. i affaldsskakten.

 

Disse regler er udarbejdet i samarbejde med beboerrepræsentationen, Frederiksberg Brandvæsen og DEAS A/S og erstatter alle tidligere udsendte regler/instrukser.

Domus Vista, oktober 2013