Praktiske oplysninger

Fællesfaciliteter

Beplantningen i parkanlæg er til alles gavn og glæde, derfor er det en selvfølge, at blomster og grene ikke må afskæres af andre end gartnerne.

Især må træer og buske ikke beskadiges ved afbrækning af grene.

På grund af udefra kommende personer, er der opsat politigodkendte skilte i centret, hvoraf det fremgår, at det ikke er tilladt at nyde spiritus i centeranlægget.

 

Depot

Ved henvendelse til ejendomskontoret er det muligt, i begrænset omfang, at få anvist plads til opmagasinering af diverse indbo.

Det opmagasinerede skal være forsynet med tydeligt navn, etage- og lejlighedsnummer, og vil blive fotoregistreret. Husk at forlange en kvittering.

Eventuelle effekter, der forsvinder, er dækket af egen indboforsikring.

 

Stoleleje

Stole og borde til privat brug kan lejes ved henvendelse til ejendomskontoret.

 

Opslagstavler

Opslagstavlerne på de enkelte etager kan benyttes af beboerne og ejendomskontoret til diverse meddelelser.

De lukkede opslagstavler i forhallen ved elevatorerne kan benyttes ved henvendelse til ejendomskontoret eller beboerrepræsentationen.

 

Elevator

Af hensyn til beboernes sikkerhed skal følgende indskærpes:

  • Fejl ved elevatorerne skal omgående meldes til ejendomskontoret. Udenfor inspektørens arbejdstid ringes til akutnumret.
  • I tilfælde af elevatorstop: Tryk på alarmknappen i elevatoren, den har direkte forbindelse til alarmcentralen.

 

Forsikringer

Ejendommen og fællesfaciliteterne er forsikret af ejerne.

Den enkelte beboer må selv forsikre sit indbo mod brand- og vandskade, samt indbrud.

Eventuel genhusning skal dækkes af egen indboforsikring.

Glas- og kummeforsikring er tegnet af ejerne.

 

Vaske- og opvaskemaskiner

Installation af vand- og afløbskrævende maskiner skal foretages af en autoriseret håndværker. Tilladelse skal indhentes hos inspektøren inden opsætning.

 

Vedligeholdelse af gulve

Lejerne er pligtige til at holde gulve i vel vedligeholdt stand.

Der må ikke anvendes sulfopræparater til renholdelse af gulvene.

Ved lakering af gulve rettes henvendelse til ejendomskontoret.

 

Vedligeholdelse af malede overflader, ikke moderniserede lejligheder

Lofter-vægge:              Nordsjø. Mester lys rå hvid. Glans 6

Træværk:                      Beck & Jørgensen. Pansor 50. Ralkode 6266.

Skabe indvendig:         Nordsjø. Ready V40. 5005-R90B.

Vinduer:                       Flügger. Woodtex 3. Sort

Gulve:                          Junker. Gulvlak vandbaseret. Mat 20.

 

Vedligeholdelse af malede overflader, moderniserede lejligheder

Lofter Ren hvid refleksfri, glans 1
Vægge i bad NCS 0500, glans 10
Vægge i køkken mellem over og underskabe NCS 0500, glans 25
Vægge i øvrigt NCS 0500, glans 7
Træværk NCS 0500
Gulve Junker Gulvlak vandbaseret. Mat 20

 

Frederiksberg, marts 2015

Med venlig hilsen

DEAS A/S