Nyheder

Dagsordern

15/5 2023 Beboerrepræsentationen Domus Vista Nordens Plads 4, 2/15 2000 Frederiksberg Beboerrepræsentationen indkalder hermed til ordinært beboermøde Onsdag den 24/5 2023 kl. 19.00-21.00 Beboermødet afholdes i Frederiksberghallerne Jens Jessens Vej 20 Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Beboerrepræsentationens beretning Godkendelse af regnskaber 2021 Fastsættelse af kontingent a. Kontingentet følger den lovbestemte sats i lejelovgivningen.…...

Informationsbrev 19. marts 2023

Frederiksberg den 19/3 2023 INFORMATIONSBREV FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN Hermed følger en opdatering fra beboerrepræsentationen (BR). Vi har været indkaldt til møde med Heimstaden, som loven foreskriver, omkring 10 års vedligeholdelsesplan for huset. Der foregår mange forundersøgelser i huset, før arbejderne kan gå i gang. Omkring facaderenovering, har Heimstaden afskrevet muligheden for at udvide bygningen med at…...

Nyhedsbrev 17-11-2022

Klik her for at hente nyhedsbrevet...

LLOH – Begrænsning af huslejestigninger

Kære medlem af LLO Hovedstaden Der er netop indgået forlig mellem Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og de Radikale om at begrænse stigningerne i huslejen i privat udlejning – når lejen er reguleret efter det såkaldte Nettoprisindeks. Forliget gælder kun i private udlejningsboliger og det gælder kun i lejeforhold, hvor der i lejekontrakten står, at lejen kan…...

Nyt om nettoprisindekset

Kære beboerrepræsentation I gårsdagens mail til jer fik vi beklageligvis kaldt Jakob Ellemann Jensen for Uffe Ellemann Jensen. Jeg vil benytte rettelsen som lejlighed til at opdatere jer på, hvad den hidtidige medieomtale af spørgsmålet om Nettoprisindekset har betydet: I går aftes indkaldte boligministeren SF og Enhedslisten til såkaldte sonderinger om de store huslejestigninger, som…...

Stigninger i huslejen for 180.000 lejerhusstande

Kære beboerrepræsentation Stigninger i huslejen for 180.000 lejerhusstande Som I nok har bemærket det i medierne, har Venstres Uffe Ellemann-Jensen fremlagt et forslag til at fremme køb af ejerboliger. Det har LLO som udgangspunkt ikke nogen holdning til, da LLO er en forening for lejere. Det vi desværre må konstatere er, at det største borgerlige…...

Nyhedsbrev 5. juli 2022

Klik her for at hente nyhedsbrevet. Klik her for at hente 10 års planen...

Information til lejerne i jeres ejendom – og LLO som politisk aktør

Kære lejer og medbeboer I vores ejendom har vi en beboerrepræsentation – og vi er tilknyttet Lejernes LO Her kan du se, hvad det betyder for dig Vi har en beboerrepræsentation. Beboerrepræsentationen kan forhandle fælles forhold med udlejer. Kommer det dertil, kan beboerrepræsentationen også føre sager på alles vegne. Beboerrepræsentationen bliver valgt på det årlige…...

Indsigelse mod forbedringsforhøjelse

Att.: Akelius Lejernes Lo Hovedstaden skal hermed, på vegne af Beboerrepræsentationen i Domus Vista, gøre indsigelse mod den, pr. 1. februar 2022, varslede forbedringsforhøjelse som følge af udskiftning af belysning til LED på fællesarealerne i ejendommen. Begrundelsen for indsigelsen er, at der ikke er tale om en forbedring i lejelovens forstand, idet der i forvejen…...