Nyheder

Nyhedsbrev 17-11-2022

Klik her for at hente nyhedsbrevet. ...

LLOH – Begrænsning af huslejestigninger

Kære medlem af LLO Hovedstaden Der er netop indgået forlig mellem Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og de Radikale om at begrænse stigningerne i huslejen i privat udlejning – når lejen er reguleret efter det såkaldte Nettoprisindeks. Forliget gælder kun i private udlejningsboliger og det gælder kun i lejeforhold, hvor der i lejekontrakten står, at lejen kan… ...

Nyt om nettoprisindekset

Kære beboerrepræsentation I gårsdagens mail til jer fik vi beklageligvis kaldt Jakob Ellemann Jensen for Uffe Ellemann Jensen. Jeg vil benytte rettelsen som lejlighed til at opdatere jer på, hvad den hidtidige medieomtale af spørgsmålet om Nettoprisindekset har betydet: I går aftes indkaldte boligministeren SF og Enhedslisten til såkaldte sonderinger om de store huslejestigninger, som… ...

Stigninger i huslejen for 180.000 lejerhusstande

Kære beboerrepræsentation Stigninger i huslejen for 180.000 lejerhusstande Som I nok har bemærket det i medierne, har Venstres Uffe Ellemann-Jensen fremlagt et forslag til at fremme køb af ejerboliger. Det har LLO som udgangspunkt ikke nogen holdning til, da LLO er en forening for lejere. Det vi desværre må konstatere er, at det største borgerlige… ...

Nyhedsbrev 5. juli 2022

Klik her for at hente nyhedsbrevet. Klik her for at hente 10 års planen ...

Information til lejerne i jeres ejendom – og LLO som politisk aktør

Kære lejer og medbeboer I vores ejendom har vi en beboerrepræsentation – og vi er tilknyttet Lejernes LO Her kan du se, hvad det betyder for dig Vi har en beboerrepræsentation. Beboerrepræsentationen kan forhandle fælles forhold med udlejer. Kommer det dertil, kan beboerrepræsentationen også føre sager på alles vegne. Beboerrepræsentationen bliver valgt på det årlige… ...

Udlån af borde og stole

Vi har forespurgt Heimstaden hvordan man får adgang til boilerrum hvis man gerne vil låne borde og stole. Vi har modtaget følgende svar: Beboerne skal kontakte os via MinBolig eller adm@heimstaden.dk så ønsket kommer til servicefolkene på ejendommen. Herefter aftales der tidspunkt for adgang til rummet. Mvh. Beboerrepræsentationen Charlotte Dræger ...

Nyhedsbrev 7/3-2022

Vi har igen været til møde med Heimstaden beliggende Sankt Petri Passage 5 Vi skulle tale om Husorden for Domus Vista, vi har en Husorden som er forældet og den skal laves mere nutidig- vi fik en husorden udleveret som omhandler det som den skal, juristen i Heimstaden Tina har udformet den- vi blev enige… ...

Nyhedsbrev

Mandag sidste uge var beboerrepræsentationen på besøg hos Heimstaden Sct. Petri passage 5. Vi talte med Tina som er juridisk ansvarlig på vores hus, samt Driftschef Thomas. Her talte vi om situationen, vand og de sagde at der nu i denne uge ville komme nye retningslinjer ud om, hvad man gør. De omtalte Legionella, som… ...

Indsigelse mod forbedringsforhøjelse

Att.: Akelius Lejernes Lo Hovedstaden skal hermed, på vegne af Beboerrepræsentationen i Domus Vista, gøre indsigelse mod den, pr. 1. februar 2022, varslede forbedringsforhøjelse som følge af udskiftning af belysning til LED på fællesarealerne i ejendommen. Begrundelsen for indsigelsen er, at der ikke er tale om en forbedring i lejelovens forstand, idet der i forvejen… ...

Nyhedsbrev efterår 2021

Klik her for at hente nyhedsbrevet. ...