Kære beboerrepræsentation

Stigninger i huslejen for 180.000 lejerhusstande

Som I nok har bemærket det i medierne, har Venstres Uffe Ellemann-Jensen fremlagt et forslag til at fremme køb af ejerboliger. Det har LLO som udgangspunkt ikke nogen holdning til, da LLO er en forening for lejere. Det vi desværre må konstatere er, at det største borgerlige parti ikke også har noget til lejerne, i en situation med risiko for stærkt stigende huslejer. Skulle man give borgerne i Danmark bedre mulighed for at købe en bolig, så ville en oplagt mulighed i stedet være at sætte huslejerne ned, så også lejere kan spare op til køb af en ejerbolig. For mange lejere er det ikke en mulighed, netop på grund af den høje husleje.

Som følge af krigen i Ukraine er energipriserne steget til historiske højder. Det giver inflation og det påvirker det såkaldte Nettoprisindeks, som mange huslejer reguleres med.

Fortsætter stigningerne i samme takt som hidtil i år, tegner Nettoprisindekset til at stige med næsten 10 % i 2022.

Da man som lejer næsten altid betaler sin varmeregning ved siden af huslejen, så betyder reguleringen med Nettoprisindekset, at mange lejere kommer til at betale stigningen i energipriserne to gange. Først over huslejen og så bagefter over el- og varmeregningen.

Det er ikke rimeligt, for udlejernes omkostninger er slet ikke steget i samme omfang.

Dette vil kunne ske i ca. 180.000 lejemål i hele Danmark.

LLO vurderer, at mange lejeres husleje vil stige med op mod 10 % i år – oven i de stigende energipriser. Derfor kæmper vi med næb og kløer for at få først Boligministeren og siden Folketinget til at lave en akut lovændring. Meget af arbejdet foregår på lobbybasis, det vil sige ved kontakt til enkelte politikere og partier, men vi er også i fuld gang med at få sagen på dagsordenen i medierne.

Er du/I i tvivl om, hvorvidt huslejen stiger i jeres ejendom, så er her et par retningslinjer til at afgøre det: Kan huslejen stige med Nettoprisindekset, vil det næsten altid fremgå af lejekontrakten og dette typisk i lejekontrakter for boliger, som er taget i brug efter 1991 eller lejemål, som er gennemgribende moderniseret (dette vil typisk fremgå af lejekontrakten, hvor der står, at lejen er fastsat efter Boligreguleringslovens §5, stk. 2.)

Man kan også tage fat i LLO Hovedstadens rådgivning på telefon 33 11 30 75 eller sende os en mail på info@lloh.dk

Som en del af arbejdet for at få reglerne ændret vil vi samle input fra lejere om deres forhold og bekymringer. Derfor har vi lavet en spørgeundersøgelse, som kan være et stærkt redskab i det politiske arbejde.

Den beder vi jer om at sprede – hvis I fx har en Facebookgruppe i jeres ejendom, kunne I lægge et opslag på. Spørgsmålene tager ca. 1 minut at besvare. Undersøgelsen findes i følgende link. I i beboerrepræsentationen må også meget gerne svare på spørgsmålene.

https://da.surveymonkey.com/r/PL8JFTQ

Venlig hilsen

Claus Højte

Direktør

Hovedstaden