Kære medlem af LLO Hovedstaden

Der er netop indgået forlig mellem Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og de Radikale om at begrænse stigningerne i huslejen i privat udlejning – når lejen er reguleret efter det såkaldte Nettoprisindeks.

Forliget gælder kun i private udlejningsboliger og det gælder kun i lejeforhold, hvor der i lejekontrakten står, at lejen kan reguleres efter Nettoprisindekset. Dette gælder for ca. 180.000 husstande i hele Danmark.

Man kan se forliget med dette link: Aftale lægger loft på huslejestigninger (im.dk)

Forliget kommer rigtigt mange lejere til gode, som ellers ville skulle betale lejestigninger på omkring 10 % – hvis det bliver vedtaget af Folketinget.

I almene boliger, er det lejerne selv, som fastsætter huslejen. Derfor vil forliget ikke få nogen betydning for lejere i almene boliger.

Forligskredsen vil forsøge at få forslaget hastebehandlet af Folketinget. Om det lykkes, er dog ikke muligt at afgøre p.t.

LLO rejste sagen i april måned første gang og efter meget pres på medier og politikere er det nu endelig lykkedes at Folketinget til at handle. LLO vil i den kommende periode arbejde for, at der kommer en god lovgivning ud af forliget.

Når der er nyheder, som er relevante, udsender vi nyhedsbreve om det.

Venlig hilsen

Claus Højte 

Direktør

Hovedstaden