Frederiksberg den 19/3 2023

INFORMATIONSBREV FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN

Hermed følger en opdatering fra beboerrepræsentationen (BR).

Vi har været indkaldt til møde med Heimstaden, som loven foreskriver, omkring 10 års vedligeholdelsesplan for huset.

Der foregår mange forundersøgelser i huset, før arbejderne kan gå i gang.

Omkring facaderenovering, har Heimstaden afskrevet muligheden for at udvide bygningen med at lave altaner og ny etage.

Reparation af taget er i gang. Men vejr og vind kan folænge processen.

BR spurgte om muligheden for at have blomster i forhallen. Dette er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt, så kummerne bliver fjernet.

BR gjorde opmærksom på manglende belysning på p-pladsen og gangarealet.

Ejerforeningen sørger for udskiftning af lyskilder.

Der vil komme nummer på 13, 14, 15, 16 etage igen.

Der er steder på svalegangen hvor rækværket er rustet og gennemtæret. Vi er bekymret for sikkerheden, og det vil blive gennemgået.

Altandørene er mange steder næsten umulige at åbne. Kontakt Heimstaden hvis du har problemer med dette.

Angående ubudne gæster, vil Heimstaden sikrer dørene ud til svalegangene bedre, så man ikke kan få en arm eller andre genstande ind og åbne dørene.

Vi har fået en rigtig god dialog med vores administrator Simone Lind, som jævnligt sørger for opdateringer til os.

Vi kan snart sende en beskrivelse ud om hvad BR arbejdet indebærer, som er lavet i samarbejde med LLO.

Årsmødet vil blive afholdt den 24/5 2023 i Frederiksberghallerne.

Regnskab og indkaldelse bliver sendt ud i alle postkasser når vi nærmer os tidspunktet.

Mvh. Beboerrepræsentationen